Kto może narazić się na windykację?

Windykacja to proces skupiony na odzyskiwaniu niespłaconych długów. Kiedy możemy narazić się na interwencję windykatora?

W Polsce działa wiele firm windykacyjnych, które specjalizują się w odzyskiwaniu długów dla wierzycieli. To zarówno duże korporacje, jak również mniejsze kancelarie prawne. Swoim klientom zapewniają kompleksowe wsparcie skupione na dłużnikach i na tym, aby nakłonić ich do oddania pieniędzy – także przez występowanie na ścieżkę sądową.

Windykacja nie jest jednak tym samym do zajęcie komornicze – windykator nie ma takich samych uprawnień jak komornik i musi zawsze działać zgodnie z przepisami prawa. Nie oznacza to jednak, że windykacja nie jest skuteczna.

Kiedy można skorzystać ze wsparcia windykatora?

Wierzyciele, czyli podmioty, którym dłużnicy są winni pieniądze, mogą korzystać z pomocy windykatora w wielu sytuacjach.

Usługi windykacyjne są dostępne zarówno dla większych firm, które mają wielu klientów, jak również dla tych jednoosobowych działalności gospodarczych.

Windykacja prowadzona jest między innymi dla długów takich jak:

  • niespłacone pożyczki i kredyty
  • nieuregulowane rachunki, na przykład czynsz, rachunek za telefon, za wodę, prąd
  • brak spłaty składek ubezpieczeniowych
  • unikanie spłaty faktur

To tylko kilka przykładów, ponieważ do windykatora można zwrócić się zasadniczo w każdym przypadku, gdy dochodzi do braku spłaty długu w wyznaczonym terminie. Dzięki swojemu doświadczeniu firmy windykacyjne mogą wtedy pomóc wierzycielowi w szybszym odzyskaniu pieniędzy.