Windykator a komornik – podobieństwa i różnice

Wiele osób myli windykatora z komornikiem. W rzeczywistości to jednak dwie zupełnie inne osoby, które mają również odmienne uprawnienia. 

Do kontaktu z windykatorem oraz z komornikiem najczęściej dochodzi wtedy, gdy pojawiają się niespłacone długi. Wierzyciel, czyli podmiot, któremu dłużnik ma oddać pieniądze, może wówczas zwrócić się do firmy windykacyjnej i zlecić jej windykację długu, czyli odzyskanie pieniędzy.

Kim jest windykator?

Windykator jest pracownikiem zajmującym się odzyskiwaniem długów dla firm windykacyjnych. Windykator nie ma uprawnień funkcjonariusza publicznego, dlatego też nie może podejmować takich czynności jak komornik.

Główne czynności windykatorów obejmują informowanie dłużnika o długu oraz o konsekwencjach braku jego spłaty. Windykator może robić to telefonicznie, listownie czy osobiście. Musi jednak zawsze robić to zgodnie z przepisami prawa – nie może zakłócać miru domowego dłużnika, zastraszać go, grozić mu.

Jeśli dłużnik nie będzie chciał współpracować, firma windykacyjna może skierować sprawę do sądu.

Kim jest komornik?

Komornik jest osobą posiadającą uprawnienia funkcjonariusza publicznego, który działa z ramienia sądu rejonowego. W ramach swoich uprawnień komornik może wchodzić do nieruchomości dłużnika i zajmować jego pieniądze oraz mienie – ruchomości oraz nieruchomości przez realizację tytułów wykonawczych i egzekucyjnych.

Dłużnik nie może negocjować z komornikiem – w związku z tym w jego interesie powinno być jak najszybsze spłacenie długów jeszcze na etapie windykacji.