Kim jest radca prawny?

Zastanawiasz się kim jest radca prawny? Przede wszystkim to osoba jaka piastuje zawód prawny, a co za tym idzie udziela niejednokrotnie niezbędnej pomocy prawnej, do jego obowiązków zaliczyć należy udzielanie informacji w każdej dziedzinie prawa. Oczywiście jest to osoba która posiada predyspozycje\, wiedzę i co najważniejsze uprawnienia do wykonywania takiej funkcji.

Co należy zaliczyć do obowiązków radcy prawnego?

 Przede wszystkim radca prawny to ktoś, kto działa w zbliżony sposób do adwokata oraz prawnika, zjawić się u niego możemy z każdym problemem natury typowo prawnej, pomoże nam on w napisaniu adekwatnego pisma do sądu czy złożenia zawiadomienia o ewentualnym przestępstwie. Radca prawny doradzi nam w wielu adekwatnych do tego sytuacjach i przypadkach, uświadomi potrzebę postępowania zgodnie nie tylko z prawem, ale wedle określonego planu działania. Wraz z radcą prawnym możemy złożyć odwołanie, przygotować potrzebny wniosek czy pozwolić na reprezentowanie naszej osoby lub firmy.

Kiedy należy zgłosić się do radcy prawnego?

 Jak wspomniano powyżej, radca prawny to ktoś do kogo możemy się zgłosić w każdym przypadku gdy chodzi o rozwiązanie problemów prawnych, a tym samym wtedy gdy potrzebujemy nie tylko pomocy, ale również porady czy wsparcia. Radcy prawni starają się załatwić wiele spraw nie koniecznie na drodze sądowej, ale przede wszystkim dążyć do możliwości zawarcia ugody, zresztą to coś na co warto się niekiedy zdecydować. Radca prawny nie posiada takich uprawnień jak adwokat, nie zmienia to jednak zdania na temat możliwości skorzystania z jego usług i sprawowania przez niego roli obrońcy przed sądem a nawet niektórymi urzędami. Nie ma jakichkolwiek wątpliwości co do tego, iż skorzystanie z usług radcy prawnego, to coś na co warto się zdecydować. Dodatkowo możliwość uzyskania wsparcia w wielu sytuacjach i przypadkach, zatem alternatywa oraz opcja za którą co zrozumiałe przemawia dużo zalet. Radcy prawni są nie tylko fachowcami w dziedzinie prawa, ale również specjalistami jacy rzeczywiście posiadają umiejętności wykorzystania wiedzy jaka dysponują.