Czy powinniśmy obawiać się windykacji?

Czy powinniśmy obawiać się jakiejkolwiek firmy windykacyjnej, a tym samym telefonów oraz pism które wysyłają do dłużników? W żadnym wypadku, czas najwyższy uświadomić sobie jedno, iż firma windykacyjna nie ma prawnej możliwości zajęcia naszego majątku czy zmusić nas do spłacenia samego długu.

Co zaoferuje nam taka firma windykacyjna?

 Zapewne w większości przypadków oraz sytuacji, firma windykacyjna zaoferuje nam polubowne załatwienie sprawy, oznacza to rozłożenie całego zadłużenia na nader atrakcyjne raty. Jednak w tej sytuacji należy pamiętać o zwróceniu uwagi, czy koszta związane z tego typu alternatywą i opcją nie są zdecydowanie za wysokie. Niestety częstym zjawiskiem jest doprowadzanie do sytuacji, w której firmy windykacyjne doliczają sobie dodatkowe opłaty, jakie w wielu przypadkach są co oczywiste niesłuszne z obowiązującym do tego prawem. Niekiedy część długu może nam zostać umorzona, zwłaszcza jeżeli jesteśmy gotowi do współpracy z firmą windykacyjna a tym samym zaakceptowania jej warunków.

Należy zrozumieć, iż firma windykacyjna nie jest komornikiem

 Żadna firma windykacyjna nie ma prawa zatruwać nam życia, a co za tym idzie straszyć czy ewentualnie grozić, ich pracownicy nie mogą wchodzić do naszych mieszkań i domów. Dlatego bardzo ważne jest zrozumienie, iż windykator nie ma nic wspólnego z komornikiem oraz co najważniejsze ma bardzo niewielkie pole manewru w aspekcie poszczególnych możliwości czy uprawnień. Najczęściej co nie jest zresztą tajemnicą, zadaniem windykatora jest rozmowa oraz przedstawienie warunków spłaty samego zadłużenia, rozłożenia ich na raty w najbardziej adekwatny do tego sposób. Warto zatem prowadzić korespondencję z firmą windykacyjną, starać się znaleźć pewnego rodzaju kompromis i zawrzeć ugodę, chyba że jak wspomniano powyżej, naliczyła ona zbyt wysokie koszta związane z procesem windykacji.

 Rośnie liczba firm windykacyjnych w naszym kraju, zdarzają się również takie które działają na granicy prawa, każdy dłużnik i wierzyciel powinien wiedzieć, co może taka firma.