Windykacja – kiedy możemy się na nią narazić?

Długi powinno się spłacać w terminie. W przeciwnym przypadku możemy narazić się na niemałe problemy, w tym również na windykację. Czym dokładnie jest windykacja? Kiedy do niej dochodzi? Czy możemy się przed nią bronić?

 Niemalże każdy z nas ma jakieś zobowiązania finansowe. Zaciągamy różne pożyczki i kredyty, bierzemy telefony z abonamentem, podpisujemy umowy z dostawcami internetu i telewizji, kupujemy różne rzeczy od firmy. Wówczas zobowiązujemy się do zapłaty należności w odpowiednim terminie.

Jeśli nie uregulujemy swojego długu o czasie, wierzyciel, czyli podmiot, któremu musimy oddać zobowiązanie, może zacząć naliczać nam odsetki karne, a także dodatkowe kary, na przykład za przesłanie monitów. Gdy jednak nadal nie uregulujemy długu, nasza sprawa może trafić do windykacji.

Czym jest windykacja?

W dosłownym znaczeniu windykacja to dochodzenie roszczeń. Obecnie termin ten jest stosowany w celu odzyskania pieniędzy od dłużnika. Windykacją najczęściej zajmują się firmy windykacyjne, niekiedy także biura księgowe albo kancelarie prawne.

W ramach windykacji prowadzi się szereg różnych działań, które dzieli się na windykację polubowną oraz sądową. Niekiedy dolicza się do nich też windykację komorniczą i pokomorniczą.

W ramach windykacji polubownej windykator informuje dłużnika o długu i nakłania go do jego uregulowania – najczęściej telefonicznie albo listownie, ale też osobiście. Gdy działania te nie zadziałają, sprawa kierowana jest do sądu, aby uzyskać tytuł egzekucyjny przeciwko dłużnikowi, a potem po opatrzeniu go klauzulą wykonalności można rozpocząć egzekucję komorniczą. Komornik ma przy tym większe uprawnienia od windykatora – może zajmować mienie dłużnika.

Jak nie narazić się na windykację?

Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o regularnym opłacaniu swoich długów. Gdy z jakichś powodów nie możemy tego zrobić, powinniśmy skontaktować się z wierzycielem i próbować rozwiązać sytuację.

Gdy jednak do windykacji już doszło i kontaktuje się z nami windykator, nie powinniśmy wtedy uciekać przed odpowiedzialnością. Windykator pomoże w rozłożeniu długi na łatwe w spłacie raty i dzięki temu możemy uregulować zobowiązanie i nie narażać się na egzekucję komorniczą.